Ga naar hoofdinhoud

UPV Textiel uitgesteld naar voorjaar 2023

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UVP) voor de textiel wordt uitgesteld. Het wetgevingstraject van het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat lijkt het besluit niet op tijd rond te krijgen, dat meldt brancheorganisatie Modint. Er wordt verwacht dat de UPV Textiel in april 2023 ingaat.

Dat er een UPV voor de textielindustrie komt, is al enige tijd bekend. De textielbranche is daarom al druk bezig met de voorbereidingen op de wetgeving. Zo zetten brancheorganisaties INretail en Modint een organisatie – Stichting UPV Textiel – op waar textielbedrijven zich bij kunnen melden om samen aan de UPV-verplichtingen te voldoen.

Meer willen weten? Betreffende UPV wordt er tijdens SundaySchool op maandag 16 januari door INretail een presentatie gegeven over de verplichte invoering van UPV.

Het Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel is onderdeel van de uitvoering van het Beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025. In dit Besluit staat beschreven dat de Rijksoverheid wil toewerken naar een volledig circulaire textielketen per 2050. Dit om de milieu-impact van textiel te verminderen. Om dit te kunnen realiseren worden producenten in het Besluit verantwoordelijk gesteld voor het behalen van de volgende doelstellingen vastgesteld in 2025:

  • 50% van de in de handel gebrachte textielproducten wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycled (75% in 2030).
  • Daarvan is ten minste tweevijfde deel (dus 20% van de in de handel gebrachte textielproducten) voorbereid voor hergebruik, het overige drievijfde deel mag worden behaald met recycling of voorbereiding voor hergebruik (per 2030 eenderde deel voorbereiding voor hergebruik en tweederde deel recycling of voorbereiding voor hergebruik)
  • 10% van de in de handel gebrachte textielproducten is bestemd voor hergebruik in Nederland (15% per 2030).
  • Van het gerecyclede deel wordt 25% vezel-tot-vezel gerecycled (33% per 2030).

Deze doelstellingen worden in de periode van 2025 tot 2030 steeds verder aangescherpt. Daarnaast zijn producenten ook nog verantwoordelijk voor het informeren van de consumenten, een jaarlijkse verslaglegging op na te houden en een passend innamesysteem inclusief de financiering te publiceren.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top