Ga naar hoofdinhoud
Belastingschuld retail

Kleding- en schoenenwinkels zien belastingschuld flink oplopen

Kleding- en schoenenzaken hebben hun schuld bij de Belastingdienst fors zien oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat bij het uitstel vooral om omzetbelasting en personeelskosten, zoals loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting. Dit zogeheten ‘bijzonder uitstel’ kon tot 1 oktober van dit jaar worden aangevraagd. Het demissionaire kabinet Rutte III heeft de ondernemers vervolgens vijf jaar de tijd gegeven (tot 1 oktober 2027) om de schuld terug te betalen. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers maandelijks aflossing betalen.

Groot verschil
Dit is de tweede keer dat ABN AMRO de tijdens de pandemie opgelopen belastingschuld binnen de sectoren in kaart brengt. Sinds de vorige publicatie, waarin het uitstel tot maart staat beschreven, is de economie voor een deel open gegaan. Veel branches, zoals de horeca, de dierentuinen, musea en sportscholen, zijn weer operationeel, zodat zij ook weer omzet draaien. Toch is in veel sectoren, ook die weer open zijn, in de maanden na opening meer uitstel aangevraagd. Een reden hiervoor is dat de omzet nog niet op het niveau is van voor het uitbreken van de pandemie. Daarnaast is het aannemelijk dat veel ondernemers uit voorzorg uitstel hebben aangevraagd, zodat zij voldoende liquiditeit op de balans hebben.

Groot verschil met de vorige keer is dat de schuld minder op de kasstroom drukt, omdat de ondernemers van het kabinet twee jaar langer de tijd hebben gekregen om de schuld terug te betalen. Het percentage van de invorderingsrente neemt over de jaren wel toe. Zo wordt tot en met eind dit jaar 0,01 procent aan invorderingsrente gevraagd, per 1 januari 2022 stijgt dat naar 1 procent. Het tarief wordt daarna in stappen verhoogd om vanaf 1 januari 2024 weer op de gebruikelijke 4 procent te komen.

Moderetail het hardst geraakt
In de detailhandel is de totale belastingschuld toegenomen van 1,1 miljard euro eind februari naar 1,5
miljard euro eind augustus 2021. Een flinke stijging van 36 procent, wat neerkomt op een gemiddelde
belastingschuld van 95.000 euro per bedrijf. Van de bedrijven in de sector heeft 11 procent een schuld bij
de belasting opgebouwd. Net als in de leisuresector geldt dat het aantal kleine ondernemingen met een
schuld is toegenomen. Gemiddeld zijn de detailhandelaren 20 maanden aan volledige winst kwijt om de
belasting terug te betalen, wat neerkomt op gemiddeld 34 procent van de winst indien de sector de schuld
in 60 maanden mag terugbetalen. De behoorlijke druk die dit op de kasstromen zet, wordt nog eens
gecombineerd met onzekerheden als personeelstekorten en storingen in toeleveringen.

Daarnaast geven de nieuwe coronamaatregelen ook reden tot zorg voor diverse branches in de retailsector.
Sinds zaterdag 6 november zijn mondkapjes in winkels verplicht. Ook denkt het kabinet aan wetgeving die
de invoer van de coronapas in niet-essentiële winkels mogelijk moet maken. Het is mogelijk dat dit tot
verdere druk op de kasstromen leidt van ondernemingen die het treft.

Druk op modewinkels
De kleding- en schoenenwinkels haalden opgelucht adem toen ze aan het begin van de zomer weer volledig
open mochten. Mensen gingen weer naar de fysieke winkels en de omzetten namen toe. Online platforms
zoals Zalando merkten dit in hun omzet in het derde kwartaal. Deze groeide minder hard ten opzichte van
het kwartaal ervoor.

Hoewel er licht is aan het einde van de tunnel, is toch ook sprake van grote onzekerheid. Van de
kledingwinkels heeft 33 procent een openstaande belastingschuld, voor schoenenwinkels is dit 36 procent.
Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van februari van dit jaar. Het verschil zit in de hoogte van de
belastingschuld; die is in de afgelopen 7 maanden voor beide branches fors toegenomen. Kledingwinkels
zagen de schuld oplopen van gemiddeld 91.000 naar 115.000 euro en schoenenwinkels van 115.000 naar
193.000 euro. Dit betekent een toename van respectievelijk 26 en 68 procent. De belastingschuld drukt de
komende jaren sterk op de kasstromen.

Het terugbetalen van de opgebouwde schuld aan de belastingdienst zal voor kledingwinkels ruim 28
maanden aan winst voor belasting bedragen en voor schoenenwinkels ongeveer 23 maanden, ervan
uitgaande dat ze hetzelfde resultaat behalen in de aankomende jaren als in 2019. Indien de schuld in 60
maanden mag worden terugbetaald, is een kledingbedrijf gemiddeld ruim 47 procent van de winst kwijt
aan de belasting en een schoenenwinkel 38 procent. De druk op de kasstromen van kledingwinkels is
daarmee wel afgenomen ten opzichte van onze berekeningen van februari, toen we uitgingen van
afbetaling in 36 maanden en de kledingwinkels 63 procent van de winst kwijt waren aan belasting.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top