Online verkoop stuwt omzet schoenenbranche in tweede kwartaal


 

 

 

 

 

Na een teleurstellend eerste kwartaal waarin de omzet in de schoenenbranche daalde met 4,8 procent, laat het tweede kwartaal een heel ander resultaat zien. De omzet steeg, dankzij  een forse online omzetplus, met maar liefst 7,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Daarmee komt de omzetplus in het eerste halfjaar van 2018 uit op 2,4 procent, zo blijkt uit de INretail/GfK Shoescan.

Opvallend in het tweede kwartaal is het verschil tussen het mkb en het gwb. Het mkb liet een omzetdaling zien van -7,1 procent, tegenover een 8,7 procent omzetstijging van het gwb. Het verschil in prestatie nam iedere maand toe. Het verschil in januari was 1,7% procent. In juni steeg dit verschil tot 11,1 procent.

Grafiek 1. Omzet mkb en gwb t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bron: INretail GfK Shoescan.

Bekijk de maandcijfers

Geringe stijging offline kanaal 

Naast de verschillen in prestatie tussen mkb en mkb zijn er ook verschillen tussen de on- en offline kanalen. Het online kanaal wist in het tweede kwartaal een omzetplus van maar liefst 22,4 procent te realiseren. Het offline kanaal steeg daarentegen met maar 0,7 procent. Het online kanaal blijft groeien, waardoor de totale omzet in toenemende mate kan worden toegeschreven aan de online kanalen.

Grafiek 2. Omzet online en offline t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bron: INretail GfK Shoescan.

Mei drukt op tweede kwartaal

In het tweede kwartaal drukte de maand mei de kwartaalcijfers omlaag met een omzetdaling van 1,7 procent. Deze daling is overigens wel fors minder t.o.v. het eerste kwartaal, waar de maand maart het kwartaalcijfer fors naar beneden haalde met een omzetdaling van 11,2 procent,

Een verklaring hiervoor kan zijn dat zowel april als mei zeer warme maanden waren. Door de relatief hoge temperatuur in april hebben consumenten mogelijk in deze maand al veel bestedingen gedaan, waardoor in mei de omzet daalde. Een andere verklaring voor de lichte omzetdaling in mei zouden de meivakantie en pinksterdagen kunnen zijn. Beide vielen dit jaar vooral in mei. Dit kan de omzet enigszins naar beneden hebben gehaald.

Forse stijging omzet damesschoenen

De productgroep damesschoenen liet dit kwartaal de meest positieve omzetontwikkeling zien met een stijging van 7,8 procent t.o.v. vorig jaar. Ook bij de herenschoenen was er dit kwartaal een omzetstijging van 1,8 procent waar te nemen. De productgroepen open schoenen en sneakers waren in het tweede kwartaal de positieve uitschieters.

Grafiek 3. Omzet schoenen totaal en per productgroep t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bron: INretail GfK Shoescan.

Prijs tegen afzet

Dat het goed ging met de schoenenbranche in het tweede kwartaal, is niet alleen terug te zien in de omzet, maar ook in de afzet. Het aantal verkochte stuks liet een stijging van 6,3 procent zien t.o.v. van het jaar ervoor. De gemiddelde prijs liet echter wel een lichte daling zien van 1,4 procent, waardoor de omzetstijging enigszins werd gedrukt.

Dave Quadvlieg, INretail branchespecialist Schoenen: “Het was een erg grillig halfjaar, met grote uitschieters per week. Positieve uitschieters waren er in april. In drie weken tijd werd een groot deel van de achterstand weggewerkt. Online blijft groeien qua omzet, maar dat wil niet zeggen dat de marges en het verdienmodel altijd even positief zijn. Wellicht gaat de najaarscollectie en de meestal daarbij behorende hogere kassa-aanslagen voor een stijging zorgen. Aan ondernemers wil ik voor het tweede halfjaar het volgende meegeven: “Blijf positief en kritisch en benut alle mogelijkheden om de consument te verleiden.”