Ondernemers krijgen eerder compensatie bij omzetderving door wegopbreking


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondernemers die verlies lijden door opengebroken wegen en andere infrastructuur projecten, komen voortaan sneller in aanmerking voor compensatie.​​​​​​​ Op donderdag 14 juni maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken de nieuwe ‘Handleiding nadeelcompensatie’ bekend.
 

In de handleiding staan duidelijke afspraken die moeten gaan gelden als ondernemers omzetschade hebben door bijvoorbeeld (gemeentelijke) projecten, waarbij de stoep of straat voor de winkeldeur er maanden uit ligt. Zo’n situatie kan voor ondernemers nadelig uitpakken en tot omzetderving leiden.

 

Het ministerie gaat het gebruik van de handleiding promoten bij gemeenten en provincies. In de oude situatie konden ondernemers vrijwel nooit aanspraak maken op een vergoeding door veel te brede criteria, meldt INretail. In de nieuwe opzet komen zij sneller in aanmerking voor compensatiemaatregelen.

Huidige situatie

MKB Nederland heeft, ook namens INretail sinds 2013 voor gelobbyd, voor een dergelijke compensatieregeling. Momenteel heeft slechts zo’n tien procent van de gemeenten afgesproken dat bedrijven een schadevergoeding krijgen bij buitenproportionele schade door wegwerkzaamheden. Alleen schade die het ‘normaal maatschappelijk risico’ ontstijgt, wordt dan vergoed, maar door de gehanteerde ondergrens, die vaak 15 procent van de jaaromzet bedraagt, kunnen ondernemers nergens aanspraak op maken.

De nieuwe handleiding moet het volgende opleveren:

  • betere preventie om schade bij voorbaat zo veel mogelijk te beperken
  • een landelijke aanpak en meer uniformiteit
  • eenvoudiger en snellere procedures
  • eerder aanspraak op schadevergoeding door lagere drempels
  • een eerlijker methode met meer oog voor de kostenstructuur van bedrijven

Meer bedrijven

Het ministerie wil dat zo veel mogelijk gemeenten en provincies de handleiding gaan gebruiken als hun nadeelcompensatieregeling. Dan kunnen ook meer bedrijven er een beroep op doen. De komende twee jaar wordt gecheckt of gemeenten de handleiding gaat gebruiken en in 2020 wordt de regeling geëvalueerd.