Centrale datapool voor modesector van start


 

 

 

 

 

GS1 Fashion Base is uit de startblokken. Tien moderetailers en -leveranciers gaan de komende maanden het dataplatform testen en beoordelen. Hiermee moet het uitwisselen van data in de sector eenvoudiger worden.

De eerste partijen die GS1 Fashion Base gaan gebruiken zijn Bestseller, Dobotex, Euretco, Just Brands, Micro Fashion, PVH, Suitable, Van Tilburg Mode en Sport, Van Winkel Fashion en Wehkamp. Zij gaan de komende tijd afspraken maken over het uitwisselen van artikelgegevens. GS1 Fashion Base fungeert hierbij als dataplatform voor het delen van artikelinformatie tussen leverancier en retailer.

Groeiende behoefte aan delen van data in de modesector

De behoefte aan het eenvoudig delen van data in de branche groeit door de sneller wisselende collecties, kleinere aantallen, het vaker bevoorraden en het online kanaal. “Als er één sector bekend staat om zijn snelle aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid, dan is het wel die van de mode. Dit betekent een vraaggestuurde keten en dat is per definitie een data-gestuurde keten”, stelt initiatiefnemer GS1 Nederland.

Het ontbreken van gestandaardiseerde artikelinformatie bemoeilijkt het uitwisselen van data. “Dit vereist namelijk een modern platform die de data allemaal op een gestructureerde manier vastlegt en deelt.”

Meer data: betere beslissingen

De GS1 Fashion Base moet dit moderne platform worden. Het wordt volgens GS1 Nederland dé centrale datapool voor de modesector. Het platform zal voorzien in het uitwisselen van artikel stamdata en verrijkte productdata ter ondersteuning van e-commerce en omnichannel businessmodellen. Zo ontstaat meer inzicht in de logistieke- en verkoopketen. “Meer inzicht betekent bovendien dat er kansen ontstaan om betere beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld door sneller in te spelen op trends, maar eventueel ook voor het verlagen van voorraden.”

Proof of concept

Het doel van GS1 Nederland, Icecat, Inretail, Modint en de bedrijven die nu als eerste gaan testen is het realiseren van een werkend ‘Proof Of Concept’ zodat eind 2018 de datapool voor de mode beschikbaar is voor een sectorbrede implementatie.