Rutte III: dit gaan winkeliers merken van het nieuwe regeerakkoord

Het regeerakkoord van kabinet Rutte III bevat tal van punten die gevolgen hebben voor de detailhandel. De belangrijkste punten voor winkeliers op een rij:

Btw-tarief en belastingen

  • De vennootschapsbelasting gaat omlaag van 25 naar 21 procent. De dividendbelasting wordt helemaal afgeschaft.
  • Door een verlaging van de belasting gaat het besteedbaar inkomen van werkende consumenten omhoog. Er komen twee belastingschijven: een laag tarief van 37 procent  en een hoog tarief van rond de 50 procent. Daardoor hebben vooral middeninkomens meer te besteden.
  • Deze verlaging wordt betaald uit de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Een doorn in het oog voor winkeliers in grensgebieden. Verwacht wordt dat consumenten in deze gebieden voor hun boodschappen zullen uitwijken naar buurlanden Duitsland en België. “De economie is de weg omhoog ingeslagen en de consument heeft weer vertrouwen in de toekomst. Ingrijpen in de prijzen via de btw en denivellerende plannen met de inkomstenbelastingen kunnen dit vertrouwen schaden”, stelt Detailhandel Nederland.

Contracten en doorbetaling bij ziekte

  • Werkgevers zijn pas na drie jaar werken op tijdelijke contracten verplicht om een vast contract aan te bieden, in plaats van de huidige twee jaar.
  • De nieuwe coalitie wil het voor werkgevers wel aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Zo wordt de maximale proeftijd verlengd naar vijf maanden wanneer de werkgever direct een vast contract aanbiedt.
  • Interessant voor zelfstandige winkeliers; de doorbetaling bij ziekte geldt bij werkgevers met weinig personeel (minder dan 25 werknemers) voor maar één jaar, in plaats van de huidige twee jaar. Kleine werkgevers betalen wel mee aan een verzekeringspotje waaruit de zieke werknemers worden betaald in het tweede jaar.
  • Het partnerverlof na de geboorte van een kind wordt vanaf 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen. Vanaf 2020 krijgen partners zelfs de mogelijkheid om vijf weken verlof op te nemen tegen 70 procent van het loon, betaald door het UWV.

Ontslag en transitievergoeding

  • Het wordt makkelijker om een werknemer te ontslaan op basis van meerdere gronden, wanneer de afzonderlijke ontslaggronden niet genoeg zijn voor ontslag. De rechter moet hier uitsluitsel over geven. Dit kan wel inhouden dat de werknemer een extra vergoeding ontvangt.
  • Kleine werkgevers kunnen een beroep doen op de overbruggingsregeling transitievergoeding. Wanneer de ondernemer de transitievergoeding voor een ontslagen werknemer niet kan betalen, kan hij of zij aanspraak maken op de overbruggingsregeling.