Ondernemer Rens van de Schoor ziet af van doorstart McGregor

Hoewel ondernemer Rens van de Schoor vorige maand nog aankondigde een doorstart te willen maken met de merken McGregor, Gaastra en Adam, ziet hij nu van deze plannen af.

De reden voor deze omschakeling is dat de problemen erger blijken te zijn dan verwacht. Onder meer de bedrijfsadministratie bleek niet op orde en veel leveranciers willen niet meer leveren aan de modeketens. Door de mislukte doorstart is er onzekerheid over het behoud van zo’n 400 banen, waarvan 325 in Nederland.

Het investeringsfonds Du Soutien, dat door van de Schoor is opgericht om de doorstart te realiseren, zal de merkrechten en voorraden van McGregor en Gaastra proberen te verkopen. Voor de Adam-winkels wordt nog gezocht naar een partij die zoveel mogelijk vestigingen kan overnemen en waar de medewerkers kunnen worden ondergebracht.