Plannen Holland Outlet Mall Zoetermeer definitief afgeblazen

De gemeenteraad en het college van B&W van Zoetermeer hebben de plannen voor de Holland Outlet Mall in Zoetermeer afgeblazen. Eerder waren de plannen al tijdelijk stilgelegd, met name doordat projectontwikkelaar Provast zich dit weekend terugtrok.

Overeenstemming
Provast besloot zich terug te trekken omdat het project te lang op zich liet wachten. De gemeente wilde echter eerst overeenstemming met de woningeigenaren bereiken voordat die een overeenkomst met de initiatiefnemers wilde sluiten.

Discussie
De plannen voor het project brachten de afgelopen maanden veel discussie teweeg omdat de outlet gevestigd zou worden op de plek waar nu het Woonhart is gevestigd. Ook vreesden andere winkeliers in Zoetermeer en omliggende gemeenten voor grote concurrentie. Uiteindelijk heeft dit er dus toe geleid dat het project, waar al ruim vier ton aan is besteed, wordt stopgezet.

Nieuwe plannen
Ondanks dat de plannen voor de outlet niet meer worden uitgevoerd, is de gemeenteraad van mening dat het Woonhart, het huidige winkelcentrum, herontwikkeld moet worden omdat ‘het huidige winkelconcept niet voldoet’.