ABN Amro: ‘Schoenenbranche verrast in positieve zin in 2017’


De ABN Amro heeft de prognoses voor de retailsector voor 2017 en 2018 verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de gunstige economische ontwikkelingen in Nederland. Ook de schoenenbranche profiteert van deze groei.

Lichte stijging verkoopvolumes

In een eerdere prognose stelde ABN Amro al dat de volumedaling van afgelopen jaren flink af zou zwakken. Nu gaat de bank echter uit van een lichte stijging van de verkoopvolumes in 2017 en 2018 met respectievelijk 0,5% en 1%.

Omnichannel strategie

Na zes kwartalen van krimp stegen de uitgaven van de consument aan schoenen in de eerste helft van dit jaar met 4,5 procent. Schoenenwinkels profiteerden echter beperkt, omdat de bestedingen niet alleen daar werden gedaan. Vorig jaar stegen internetbestedingen aan schoenen met 44%. Daarom stelt ABN Amro dat het voor schoenwinkels belangrijk is om tot een omnichannel strategie te komen.

“Het is zonder schaalgrootte een uitdaging om in die online markt te acteren, ook voor de schoenenbranche. Het aansluiten bij grotere platformen of het inzetten als internet ter oriĆ«ntatie kunnen soelaas bieden voor schoenwinkels. Immers: voor de aankoop van schoenen oriĆ«nteert een groot deel van de consumenten zich eerst online”, luidt het rapport.

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen, en daarmee de koopbereidheid van de consument, is momenteel ongekend hoog, zo stelt ABN Amro. Verwacht wordt dan ook dat de detailhandel in 2017 de sterkste jaargroei zal realiseren sinds 2007, met een plus van 2,7%.

Daling faillissementen en leegstand

Ook verwacht ABN Amro dat het aantal faillissementen in de sector dit jaar ongeveer 32% lager zal zijn dan vorig jaar. Ook de leegstand in de detailhandel neemt af.