Foot Locker krijgt schadevergoeding van ING


ING Bank is drie ton verschuldigd aan schoenenketen Foot Locker. De bank zou niet op tijd hebben ingegrepen toen een fraudeur Foot Locker 1,8 miljoen euro afhandig maakte.

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam beslist. Foot Locker stortte vanaf januari 2015 enkele weken enorme bedragen op de ING-rekening van de 25-jarige F.E. Dat geld was bedoeld voor pakketbedrijf UPS Parcel Services, waarmee Foot Locker in Nederland samenwerkt voor de bezorging van online bestellingen.

E. maakte Foot Locker het geld afhandig door een eenmanszaakje op te richten onder de naam Ups Consultancy. Daarna stuurde hij zogenaamd namens postbedrijf UPS Parcel Services een factuur naar Foot Locker, waarop een wijziging van het rekeningnummer vermeld stond. Die nieuwe bankrekening hoorde echter bij Ups Consultancy. Sindsdien maakte Foot Locker elke week tot enkele tonnen over naar de ING-rekening. Dit geld werd weer doorgesluisd naar Belgische en Duitse rekeningen.

Foot Locker niet op de hoogte van vermoedens fraude

Pas na anderhalve week wekten de grote bedragen op rekening van E. argwaan op bij ING. Bij het openen van de rekening had hij immers aangegeven niet meer dan duizend euro per maand te gaan verdienen. Toch besloot ING nog acht dagen te wachten met het instellen van een onderzoek. De bank deed een melding bij de Financial Intelligence Unit voor mogelijk witwassen, maar stelde Foot Locker niet op de hoogte. Ook de bankrekening van E. werd pas een maand later geblokkeerd. In de tijd tussen het onderzoek en het sluiten van de rekening werd nog eens zes toen overgemaakt. De totale schade bedroeg op dat moment 1,8 miljoen euro.

ING ‘onvoldoende voortvarend gehandeld’

Foot Locker werd door de rechtbank in Amsterdam deels zelf verantwoordelijk gehouden, omdat het adequate maatregelen tegen fraude had moeten treffen. Toch heeft ING volgens de rechter onvoldoende voortvarend gehandeld nadat het vermoedens van fraude had. De bank stelde een geheimhoudingsplicht te hebben, waardoor het Foot Locker niet op de hoogte kon stellen. De rechter ging daar niet in mee en besloot dat ING haar zorgplicht tegenover Foot Locker heeft geschaad.